Přehled prací, které je potřeba udělat na plácku Agility DDM Luhačovice:

  • Okapy nové
  • Očistit, ošmirglovat a natřít lavičky
  • Zabezpečit, aby do klubovny nechumelilo a do přístřešku netáhlo – změřit klubovnu i přístřešek, koupit světlo propustný lexan a přidělat
  • Opravit dvířka jednoho kotce pro průbojnější psy – nechat udělat kovový rám, navařit pevnou mřížku
  • Spálit nasekané větve a dřevo v okolí cvičáku
  • Sehnat pěknou hlínu a štěrk na vyrovnání nerovností na plácku
  • Na jaro podsadit travním semenem plácek

Odpracovanou práci, prosím, sdělte svému vedoucímu kroužku agility, zapište s datem i s přehledem vykonané práce do deníku brigád.