Přehled prací, které je potřeba udělat na plácku Agility DDM Luhačovice:

 • okapy vyčistit
 • posečení trávy a uhrabání okolo plácku
 • posbírat a spálit napadané větve a dřevo v okolí plácku
 • kontrola oplocení a natažení výstražné pásky v oplocení na ochranu psů i zvěře
 • položit umělku
 • omýt psí misky, další pomůcky
 • vytřít ve skříňce s pomůckami, pozametat v přístřešku i pod paletami
 • očistit lavičky, stoly
 • zkontrolovat otevírání/zavírání branky na plácek, případně opravit
 • zkontrolovat překážky, případně opravit
 • zkontrolovat čísla
 • zkontrolovat kotce, umýt savem, zkontrolovat mřížky kotců i zavírání kotců
 • vyhodit odpadky, vyměnit pytle v koších
 • sehnat pěknou hlínu a štěrk na vyrovnání nerovností na plácku
 • na jaro podsadit travním semenem plácek
 • převézt tunely a zátěžové vaky, další pomůcky z DDM na plácek po zimní přestávce
 • přivrtat nádstavce na skočky, aby byly v souladu s řádem agility
 • dovézt pitnou vodu v kanystru

Odpracovanou práci, prosím, sdělte svému vedoucímu kroužku agility, zapište s datem i s přehledem vykonané práce do deníku brigád.